מיכה דותן

תקנון התנועה

מבנה מוסדות התנועה

בראש כל סניף יעמוד מנהל, שיבחר ע”י המורים שעובדים בו; לשאר עובדי וחברי התנועה – אין זכות בחירה. כל מנהל יכהן בתפקידו – ללא הגבלת זמן, אך במידה ויותר מ- 50% מהמורים בסניף – לא יהיו מרוצים מתפקודו או שיימצא מישהו מוצלח יותר: ניתן יהיה להחליפו. המנהל עצמו – לא חייב להיות מורה, ובלבד שיש לו כישורי ניהול מתאימים ומודעות לחיים בריאים. תפקיד המנהל: הוא לקיים את כל פעילויות הסניף – כולל העסקת ופיטורי עובדים. את סגנו יבחר המנהל מהמורים שעובדים בסניף. 

 

בכל מדינה יהיה לתנועה נשיא (וסגן נשיא), שיבחר ע”י מנהלי הסניפים וסגניהם בלבד – כדי שהבחירה תהיה עניינית ופשוטה. נשיא התנועה ייבחר ללא הגבלת זמן – בדומה למנהלי הסניפים, ויוחלף רק אם יותר מ- 50% מעובדי התנועה המורשים להצבעה – לא יהיו מרוצים מתפקודו. נשיא התנועה יהיה אחראי: על חלוקת תקציבים, הקמת סניפים חדשים, גיוס תרומות, ופיקוח על המחלקה לתרגום חומר מקצועי.

תרגום והפצת אידיאולוגית הקיום

את אידיאולוגית הקיום יש להפיץ בכל מדינה בעולם. שם התנועה, המונחים שמופיעים באידיאולוגיה ובשאר הכתבים: יופיעו בשפות המקומיות, וזאת כדי שכל חבר יוכל להזדהות עם אידיאולוגית התנועה ומוסדותיה. אידיאולוגית הקיום (החוברת) – תופץ דרך דוכני העיתונים, חנויות הספרים, חנויות מכולת והסופרמרקטים, ויש לדאוג שהיא תגיע עד לאזורים הנידחים ביותר. בסוף החוברת: תופיע רשימת כתובות של סניפי התנועה – באזור שבה היא מופצת, ותימכר לציבור ברווח של לא יותר מ- 10%.

 

בכל סניף תהיה חנות ספרים חדשים ומשומשים – על הנושאים בהם עוסקת התנועה, שאותם יוכלו חברי התנועה לקנות או להשאיל. לצורך הקמת חנויות הספרים (והפירוט באינטרנט – ראה בהמשך): התנועה תאסוף, תמיין ותקטלג – את כל סוגי הספרים שיכולים להביא תועלת לתנועה וגם תתרגמם לשפות נוספות – באישור בעלי הזכויות.

 

אתר התנועה באינטרנט

הנושאים באתר התנועה יופיעו בהתאם לסדר הבא: 1. אידיאולוגית הקיום. 2. עקרונות האדם הערכי – שגם ימוסגרו בתמונה שתיתלה בסניפי התנועה ותימכר לכל המעוניין. 3. מאמרים על שיפור תפקוד האדם, ופירוט כל השיטות והטכניקות שמשמשות את התנועה, שיופיעו: מפירוט מתומצת ועד לפירוט רחב. 4. רשימת הספרים שאומצו ע”י התנועה – כולל תמצית קצרה על תוכנו וחשיבותו של כל ספר, והצגת ספרים שלמים – באישור בעלי הזכויות. 5. שם המנהל וסגנו, שמות המורים ותחומי התמחותם, שמות הקורסים, ומידע על כל הפעילויות שמתקיימות בסניף. 6. עיתוני התנועה – שגם יופיעו בדפוס רגיל, יכללו: עיתון ארצי ועיתונים מקומיים – בהתאם לצורך. 7. ראיונות מוקלטים מהתקשורת. 8. כתובות סניפי התנועה בעולם, שיכללו: טלפונים, פקסים וכתובות דוא”ל, שיקוטלגו על פי המדינות והערים, כולל שמות הנשיאים והסגנים בכל מדינה ושמות המנהלים והסגנים בכל אחד מהסניפים. 9. דוחות כספיים על הכנסות והוצאות התנועה. 10. חשבון בנק לתרומות. 11. תקנון התנועה – שגם יופיע בחוברת שתחולק חינם למי שמעוניין. 12. מאמרים של מייסד התנועה. 13. אתר התנועה לא יכלול פרסומת מסחרית!