מיכה דותן

תורת הנסתר.

אנו עדים לתופעות על-טבעיות שקורים לנו ולחברינו ותוהים איך הם מתרחשות. את התופעות הנ”ל ניתן להסביר: רק אם מניחים שהעולם קיים גם בממד האנרגטי ולא רק בממד הפיזי, כלומר בנוסף לממד הפיזי – יש גם ממדים נוספים. בהתאם לכך: לכל גוף דומם, צומח והחי – גם יש גוף אנרגטי, שהוא עדין מחלקיקי האור ונמצא בכל מקום.

על פי תורת הנסתר – גוף האדם מורכב מחמישה חלקים: 1. הגוף הפיזי. 2. הגוף האתרי: שאחראי לחיים בגוף הפיזי – שמתפשט למרחק של כמה סנטימטרים ממנו. 3. הגוף האסטרלי: שאחראי לרגשות והתחושות – שמתפשט למרחק גדול יותר. 4. הגוף המנטלי: שאחראי לחשיבה והמודעות. 

 1. הגוף הסיבתי: שהוא הנשמה. הגופים הנ”ל – מתחברים לאדם ברגע הפריית הביצית (כאשר נוצר העובר) ונפרדים ממנו אחרי מותו.

בגוף האתרי יש שבעה מרכזי אנרגיה (צ’קרות). כל מרכז

אחראי לחילופי אנרגיות – בין הגוף הפיזי לגופים 

האנרגטיים. המרכז הראשון (למטה): אחראי על הקיום 

הפיזי. המרכז השני: אחראי על היצר המיני והיכולת 

היצירתית. המרכז השלישי: אחראי על כוחות החיים 

והרגשות. המרכז הרביעי: אחראי על היחס ההומני. 

המרכז החמישי: אחראי על ביטוי רעיונות מופשטים 

וביקורת. המרכז השישי שנקרא גם העין השלישית: 

אחראי על האינטואיציה והיכולת העל-חושית. והמרכז 

השביעי (למעלה): אחראי על תקשור עם ישויות ועולמות 

אחרים.

בממד האנרגטי יש הרבה תופעות: חלקן מאפשרות לחוש את הסביבה ולהשפיע עליה, חלקן הן טכניקות לשיפור עצמי, וחלקן משמשות לריפוי מחלות. להלן רשימת התופעות:

 1. ישויות: אנשים ללא גוף פיזי, כלומר אנשים שנפטרו. לאחר המוות הישות משתחררת מהגוף הפיזי ומתקיימת בממד הרוחני בלבד.
 2. מדיום: אדם שמשמש צינור להעברת מסרים – ע”י יצירת קשר עם רוחות של נפטרים וישויות שאינן נמצאות בגוף הפיזי.

 

 1. טרנס: מצב בו רוחה של ישות נכנסת למדיום ומעבירה דרכו מסרים.
 2. יכולת על-חושית: יכולת לקלוט באופן טלפתי – רשמים מאנשים וחפצים, לחוש באירועים עתידיים, ולראות שדות אנרגטיים של אנשים וישויות.
 3. טלפתיה: העברת מחשבות בין אדם לאדם ובין בני אדם לישויות.
 4. העין השלישית: “עין” זו ממוקמת במרכז המצח, ומסוגלת אצל אנשים מסוימים: לראות הילה של גופים אנרגטיים ולתקשר בטלפתיה.
 5. תקשור: קבלת מידע אישי או כללי – מישויות שאינם בגוף פיזי.
 6. ראיית הנסתר: קליטה ספונטנית של רשמים מאנשים, חפצים ומקומות רחוקים.
 7. ראיית הנולד: יכולת לחזות אירועים לפני התרחשותם.
 8. טלקינזיס: יכולת להניע חפצים ע”י מחשבה או לכופף מתכות.
 9. מדיטציה: ביצוע תרגילים להרפיית הגוף וריקון הראש ממחשבות – באמצעות דמיון מודרך או אמירת מנטרה – כדי להגיע למנוחה מוחלטת שמאפשרת לתת-ההכרה “להתבטא”.
 10. גלגול נשמות: מצב בו הגוף האנרגטי של אדם – עובר לאחר מותו לעובר שנולד.
 11. זיכרונות אנרגטיים: זיכרונות מגלגולים קודמים – שנותנים לפעמים תחושה שאדם או מקום מסוים בלתי מוכרים – נראים מוכרים!
 12. קארמה: השפעת מעשי האדם – על חייו, שגם מגיעה מגלגולים קודמים (ע”י הגוף האנרגטי) ויכולה לעבור לגלגול הבא – אם לא עושים תיקון!
 13. מסע אסטרלי: יציאת הגוף האסטרלי – שכולל את ההכרה – אל מחוץ לגוף הפיזי. מסע אסטרלי יכול להתרחש: בהכרה מלאה, בחוסר הכרה, או בשינה. 
 14. הילה: אור שנפלט מהגופים האנרגטיים – של הדומם, הצומח והחי, שאותו יכולים לראות בעלי יכולת על-חושית או ע”י צילום קיריליאני. ע”י ההילה – ניתן לצפות מראש מחלות: אשר באות לידי ביטוי בגוף האנרגטי – לפני שהן מופיעות בגוף הפיזי!
 15. הילינג: העברת אנרגיה מאדם לאדם כדי לרפא אותו; בדרך כלל ע”י הידיים – ממרחק של סנטימטרים, או ע”י מחשבה – למרחק של קילומטרים, הטוענת את הגוף באנרגיה ומאזנת אותו.
 16. חיזוי ע”י מטוטלת: חיזוי שנעשה ע”י תנועת מטוטלת שמוחזקת ביד – ע”י התנועה הספונטנית של היד – שמאפשרת לאבחן: בני אדם, חפצים ותמונות.

כפי שרואים: העולם לא קיים רק בממד הפיזי אלא גם בממד האנרגטי, ואם נהייה מודעים לכך: נבין את החוויות הרוחניות שאנו עוברים ואת התופעות העל טבעיות שאנו רואים; תובנות, שיעזרו לנו להבין טוב יותר את המציאות!