מיכה דותן

שינוי שיטת הממשל

כפי שידוע: יש בציבור חוסר אמון כלפי מוסדות המדינה. הסיבה לכך: היא חוסר יכולתה של המדינה להתמודד באופן יעיל עם הבעיות השונות – בעיקר בתחומי החברה והכלכלה. חוסר היכולת נובע מכך: שיש הרבה חוקים ותקנות שאינם משקפים את רצון הרוב החילוני/חברתי – אלא את רצונם של אינטרסנטים פוליטיים ועסקיים; וזאת במדינה שאמורה להיות דמוקרטית – שבה הרוב בלבד אמור לקבוע! גם חוסר האמון בפוליטיקאים – לא צריך להפתיע: כי לאחר שהם נבחרים (מקבלים את אמון הציבור) מעבירים חברי הכנסת מהקואליציה את נאמנותם – מהציבור שבחר בהם – לראש הממשלה ומצביעים על פי משמעת קואליציונית – כאשר אין רוב בכנסת ובציבור! לחוקים שהממשלה מעוניינת להעביר – ולא על פי השקפותיהם הכלכליות והחברתיות שעל פיהם הם נבחרו! בנוסף למעילה באמון הציבור (הצבעה בניגוד למצפון) – חברי הכנסת גם מתרשלים בעבודתם, ולא מגיעים במקרים רבים להצבעות חשובות – על חוקים שקובעים גורלות של אזרחים! מציאות זו גורמת לכך: שהחוקים מתקבלים ע”י רוב מקרי – מקרה הטוב, או רוב מכוון של אינטרסנט מסוים – במקרה הרע; ולא משקפים במקרים רבים את רצון הציבור, דבר שהופך את סיסמת הבחירות “תצביע ותשפיע” – לריקה מתוכן! 

 

כדי להבטיח שהחוקים יבטאו את רצון הציבור: יש לאפשר לכל חבר כנסת – בייחוד מהקואליציה: להצביע אך ורק על פי מצפונו, כלומר על פי השקפתו והבטחתו לבוחר. כדי להשיג מטרה זו: יש לשנות את שיטת הממשל – ע”י שבעה שינויים בתקנון הכנסת:

א. שינוי שיטת הממשל – לשלטון נשיאותי.

ב. ביטול וועדת השרים לענייני חקיקה.

ג. איסור להגיש הצעות חוק ממשלתיות.

ד. ביטול חובת השרים להצביע בכנסת על פי החלטות ממשלה.

ה. ההצבעות בוועדות – ייעשו באופן חשאי ולא באופן גלוי.

ו. תקציב המדינה יוכן בכנסת ולא במשרד האוצר.

ז. חבר כנסת שנבצר ממנו להגיע להצבעה: ישאיר במכתב חתום את אופן הצבעתו.