מיכה דותן

אידיאולוגיה רציונלית.

בעולם יש שני סוגי אידיאולוגיות: אידיאולוגית הקיום ואידיאולוגיות דתיות. אידיאולוגית הקיום היא רציונלית, ומתיימרת לעמוד: במבחן ההיגיון, המדע והרגש; ואילו האידיאולוגיות הדתיות הן שרירותיות, ולא מתימרות לעמוד בשום מבחן אובייקטיבי. הסיבה שרוב עקרונות הדת הם שרירותיים (לא רציונליים) – נובעת מכך: שהם נוצרו לפני אלפי שנים – בתקופה בה לא הבינו את המציאות כפי שאנו מבינים אותה כיום, והיות ועל פי האמונה – עקרונות אלו “הגיעו מאלוהים”: אין האפשרות לשנות אותם – במידה ומתברר שהם לא רציונליים; אלא אם אלוהים יופיע בכבודו ובעצמו ויורה לתקן – מה שברור שלא ייקרה… כתוצאה מכך: הדתות מתכחשות למדע ולרגשות הזולת ופועלות בניגוד להיגיון והשכל הישר. כפי שרואים: הדתות מבוססות על “אמונה” ולא על “ידיעה” ולכן הן אידיאולוגיות נחותות.

תנועת הקיום נוסדה כדי לשרת את האדם, ואילו הממסד הדתי עוסק בהישרדות – באמצעות רודנות ופגיעה בזולת. הסיבה להנהגות הפוגענית – נובעת מכך: שהחוכמה האמיתית של החכמים הקדמונים – באה לידי ביטוי בהתאמת ההלכה לצורכי הציבור – כפי שהיו בזמנם! תוך מיצוי כל הידע שעמד לרשותם באותה תקופה! ואילו החכמים של היום (אנשי הדת) עוסקים ברוב טיפשותם: בשימור ההלכה כפי שהייתה – תוך התעלמות מוחלטת: מהמציאות הקיימת, מיידע חדש, ומצורכי הציבור – השונים מאלו שהיו בעבר! המסקנה מכך: חכמי הדת כיום הם לא באמת חכמים אלא רק נקראים כך… 

בבסיס התנהגות האדם – עומדות תפיסות עולם. כדי שננהג בהיגיון ובהגינות: עלינו לסגל לעצמנו תפיסות רציונליות, ולכן עלינו לבדוק מחדש את כל תפיסותינו – כדי לראות: האם הן באמת רציונליות? הצורך לבדוק מחדש את תפיסותינו – נובע מכך: שאנו ירשנו אותן מאבותינו, ואומנם אבותינו היו חכמים – אך הם היו רק בני אדם, ובני אדם מעצם טבעם טועים ומתפתים – כי זה טבע האדם. ולכן על כל דור ודור לבדוק מחדש את התפיסות שהוא ירש, ולא לקבל אותן באופן אוטומטי ולאחר מכן להתפלא – למה אין כמעט מישהו שלא מסתבך עם משהו: מריבה, מחלה, עברה ועוד.  

להבדיל מהאידיאולוגיות הדתיות (השרירותיות), באידיאולוגית הקיום (הרציונלית): יכולה להיות רק תפיסה נכונה אחת בכל תחום, בדומה לעיקרון הגיאומטרי: שדרך שני נקודות יכול עבור רק קו ישר אחד. היות ואין מכשיר מדידה שיכול לבדוק מהי התפיסה הנכונה, כלומר מהי האמת? באידיאולוגית הקיום האמת נקבעת על פי דעת הרוב, אך לא סתם רוב: אלא רוב שכולל רק אנשים שבדקו את תפיסותיהם מחדש על פי עקרונות רציונליים, וכל אחד מוזמן להצטרף למועדון. 

את תפיסותיך אתה יכול לבדוק: ע”י חיפוש סתירות בין תפיסותיך – לעובדות שקיימות במציאות;  חיפוש יתרונות בתפיסות שהפוכות משלך; ולבחון: האם תפיסותיך מפלות את הזולת?

לאורך הדורות אנו שואפים לעולם יותר טוב: עולם ללא פשע ועוני. כדי להשיג מטרה זו, אנו צריכים לטפל בגורם שיוצר את המציאות הנוכחית: שהיא התנהגותו הנלוזה של האדם. היות והתנהגותנו נובעת מתפיסותינו: יוצא שחלק מתפיסותינו אינן נכונות מבחינה רציונלית. ולכן אם אנו רוצים עולם יותר טוב: אנו צריכים לתקן את תפיסותינו! 

כפי שרואים: אנו מתיימרים להיות רציונליים – אך אין כיסוי ליומרה! כי אנו לא בודקים מחדש את השקפותינו כדי לראות: האם הן באמת רציונליות, ולכן אנו ממשיכים להאמין בלי שאנו מודעים: בתפיסות שחלקן מוטעות! ולכן במידה ואתה מתיימר להיות אדם רציונלי: עליך לבחון את תפיסותיך על פי כל העובדות שקיימות במציאות – כולל אלו שלא נוחות לך! כלומר עליך להתאים את התפיסות לעובדות ולא את העובדות לתפיסות! כפי שרואים: אידיאולוגית הקיום מבוססת על “עובדות” – כפי שהן קיימות במציאות ולא על “אמונות” שהן פרי דמיון בלבד!

והרי כיצד ניתן להסביר: שיש לנו טכנולוגיות מתקדמות, משאבים כספיים גדולים, ומומחים מכל סוג אפשרי – ואנו לא מצליחים לפתור אפילו בעיה חברתית אחת! (אין בעיה ליצור “איים” של רמת חיים גבוהה – עבור קומץ של בעלי יכולת, אך כל השאר נאלצים לחיות ברמת חיים בנונית ומטה). הסיבה לכך היא: שאנו מתנהלים עם אמונות מוטעות (תפיסות דתיות ודעות קדומות) – שמובילים אותנו 

להתנהגות לקויה ומעשים מזיקים. אנו הגענו לעידן המודרני – אך “נתקענו” עם אמונות דתיות 

שהגיעו מהעבר הרחוק – שלא עברו כל שדרוג! וזאת לעומת הטכנולוגיה: שאותה אנו משדרגים כל 

הזמן! 

כפי שרואים: אנו משקיעים הרבה בפיתוח הטכנולוגיה, אך כמעט לא פועלים לשיפור האידיאולוגיה. ולכן אנו מוצאים את עצמנו כיום: עם טכנולוגיות מתקדמות מאוד – מצד אחד, אבל עם אידיאולוגיות 

מפגרות מאוד – מצד שני! והיות ואנו עושים שימוש בטכנולוגיה על פי אידיאולוגיה: במידה 

והאידיאולוגיה נכונה – אנו פועלים נכון ומביאים תועלת, אך במידה והאידיאולוגיה שגויה: אנו נחשלים וגורמים נזק; דבר שמסביר את הנזקים שגורם האדם. כפי שרואים: טכנולוגיה ואידיאולוגיה – הם שני צדדים של אותה מטבע, ולכן עלינו לבדוק את תפיסותינו כדי לשפר את עולמנו!